loading content..

GROW NZ CO., LTD

International Student Agency and New Zealand Tourism

GROW NZ CO., LTD

International Student Agency and New Zealand Tourism

GROW NZ CO., LTD

International Student Agency and New Zealand Tourism

GOAL

logo

 

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเสมือนดั่งครอบครัวเดียวกันระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ ณ ประเทศนิวซีแลนด์อย่างมีความสุขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาดั่งที่ตั้งใจไว้

..ความสุขของเด็ก
คือ ความสุขของเรา..

บริการที่เรามอบให้ท่าน

แพ็คเกจทัวร์ Kiwi Lifestyle

เรานำเสนอทัวร์พิเศษเพื่อให้ท่านที่มีความประสงค์ที่จะส่งบุตรหลานของท่านไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของท่าน

team

บริการเสริมพิเศษ

 

เราดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านตั้งแต่ คอยรับที่สนามบินเมื่อมาถึงประเทศนิวซีแลนด์ติดตามและ คอยดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าบุตรหลานของท่านเริ่มมีความมั่นใจในตัวเอง

team

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากเรา

 

บุคลากรของเราณประเทศนิวซีแลนด์พร้อมและยินดีที่จะคอยให้ความช่วยเหลือและช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดี

team

ทุกท่านจะประทับใจในบริการของเรา

 

เราดูแลให้คำแนะนำเรื่องการขอวีซ่าต่างๆตลอดทั้งเอกสารและการจองตั๋วเครื่องบินและโปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์พิเศษ Kiwi Lifestyle จัดให้แก่ท่านที่สนใจจะไปท่องเที่ยวหรือกำลังเลือกหาสถานที่ศึกษาให้แก่บุตรหลานของท่าน

team

เกี่ยวกับ โอทาโก้ เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์

 

โอทาโก้เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์มีทัศนียภาพที่สวยงามมากสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยอย่างยิ่งประกอบทั้งพลเมืองในแถบนี้ค่อนข้างมีความเป็นมิตรกับทุกคน

team

ภูมิอากาศประกอบด้วย4ฤดู

 

ภูมิอากาศประกอบด้วย 4 ฤดูที่แสนสวยงามและอบอุ่นเอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยและสร้างบรรยกาศที่ดีต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่

team

About grow nz

ความสุขของเด็กคือความสุขของเรา

WHAT DGPA

“ระบบการวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นการวิเคราะห์ขีดความสามารถ ศักยภาพ และพรสวรรค์ ที่แท้จริงของเรา เป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถตามบุคลิกลักษณะเฉพาะของเรา”

 

DGPA หรือ Dermatoglyphics & Gene Potential Analysis คือ ระบบการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ ว่าด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายผิววิทยา เป็นนวตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากการเก็บสถิติลายนิ้วมือ โดยผ่านการรวบรวมข้อมูลของผู้เข้ารับการทดสอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นับล้านตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมสถิติไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 ทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และไทย

 

“ลายนิ้วมือจะอยู่คงที่อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของมนุษย์ที่สามารถบอกได้ถึงพรสวรรค์ ความถนัด ความสนใจ และความสามารถในการเรียนรู้ รวมไปถึงอารมณ์และลักษณะนิสัยที่เป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละคน”

 

“ลายนิ้วมือและสมอง” ของคนเราจะเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ลายนิ้วมือจะได้รับการพัฒนาในช่วงการตั้งครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 13 ถึง 19 ซึ่งหากนำเทคโนโลยีมารวบรวมข้อมูลของลายนิ้วมือและวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ก็จะสามารถค้นหาศักยภาพแฝงที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดได้ และหากค้นพบได้เร็ว ก็จะสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กได้ถูกทางอย่างเต็มที่ บริษัท GWNZ จำกัด นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ปกครองทราบถึงความถนัด ความสนใจ ความสามารถในการเรียนรู้ อารมณ์ และลักษณะนิสัยของบุตรหลาน ทั้งนี้เพื่อการช่วยพัฒนาและส่งเสริมความสามารถที่มีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด

ประโยชน์ที่ได้รับจาก DGPA

สำหรับผู้ปกครอง

● สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะและศักยภาพของบุตรหลาน

● ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์กับเด็กๆ

● ช่วยเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● ทราบถึงแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับสไตล์การเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ของบุตรหลาน

● ช่วยให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตัวบุตรหลาน

● ลดช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งบุตรหลานเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ไม่ตรงตามศักยภาพต้นกำเนิด

● ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่สอดคล้องกับศักยภาพต้นกำเนิดและความสนใจตามธรรมชาติของเด็ก

● เข้าใจความเป็นอัจฉริยภาพของบุตรหลาน เข้าใจถึงพรสวรรค์ ความถนัด ความสนใจ และความสามารถในการเรียนรู้ เข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อน

● ช่วยให้ผู้ปกครองมีแนวทางในการส่งเสริมและเติมเต็มการพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเด็กและวัยรุ่น

● ทราบถึงแนวทางในพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพต้นกำเนิด

● มีแนวทางในการเลือกเส้นทางอาชีพในอนาคต

● ทราบเกี่ยวกับพรสวรรค์ ความถนัด ความสนใจ และความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง

● ช่วยในการควบคุมอารมณ์และปรับปรุงลักษณะนิสัยที่บางประการ

● ลดความเครียด

● นำไปสู่ความสำเร็จทางอาชีพและความสุขในชีวิตครอบครัว

สำหรับวัยผู้ใหญ่

● ทราบเกี่ยวกับจุดแข็ง ความถนัด หรือความสามารถพิเศษของตนเอง

● ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง

● สามารถนำไปใช้ในการประเมินศักยภาพของทั้งตนเองและบุคคลอื่นบุคคล

● ช่วยแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะและเส้นทางอาชีพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

● ช่วยให้สื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น

● ช่วยในการความสัมพันธ์กับคู่รักให้ยั่งยืน

สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการ

● ช่วยให้สามารถคัดกรองคนเข้าทำงานได้ดียิ่งขึ้น

● เข้าใจถึงความสามารถของบุคลากรที่ควรส่งเสริมและพัฒนา

● สามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

DGPA เหมาะสำหรับใครบ้าง

 

 

เด็กช่วงปฐมวัย (อายุ 1 - 4 ปี)

เด็กช่วงปฐมวัยสมองจะมีการเติบโตอย่างเต็มที่ เด็กในวัยนี้จะมีการเชื่อมโยงและสะสมข้อมูลต่างๆ ลงในสมอง ดังนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์เส้นลายผิวด้วยระบบ DGPA จะช่วยให้ผู้ปกครองตัดสินใจได้ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการในเลี้ยงดูและการให้การศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับเด็ก เป็นการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กในขั้นต่อไป

 

 

เด็กเล็ก (อายุ 4 – 12 ปี)

สมองจะเริ่มลดเส้นใยสมองส่วนที่ไม่ได้รับความสนใจลง ประโยชน์ของการวิเคราะห์ DGPA ในช่วงอายุนี้ จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและออกแบบการเรียนรู้ที่ดึงดูดให้เด็กเกิดความสนใจ เพื่อให้เด็กสามารถดูดซับองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อเด็กเติบโตขึ้น การค้นพบสไตล์การเรียนรู้และพื้นที่ของสติปัญญาในช่วงอายุนี้ จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการให้การศึกษาและกิจกรรมที่เด็กควรจะได้รับมากกว่าในช่วงอายุอื่นๆ

 

 

วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่แรกเริ่ม (อายุ 12 – 25 ปี)

ในอายุช่วงวัยรุ่นจะเป็นช่วงที่สมองจะลดเส้นใยสมองส่วนที่ไม่ได้รับการใช้งานลง ดังนั้นจึงเป็นระยะที่สมองเริ่มจะสร้างความเชี่ยวชาญและสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลขึ้นมา ประโยชน์ของการวิเคราะห์ DGPA ในช่วงนี้จะช่วยให้ทราบว่า หากต้องการจะยกระดับการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคคลนั้นควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทางและบทเรียนแบบใด

 

 

วัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป)

ช่วงวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตน้อยมากหรือเรียกได้ว่าเป็นระยะที่หยุดการเจริญเติบโต ดังนั้นจะเป็นช่วงที่ศักยภาพทางสมองที่ไม่ได้รับการใช้งานอย่างถูกต้องจะถูกลดระดับลง ประโยชน์ของการวิเคราะห์ DGPA ในช่วงระดับอายุนี้ จะช่วยเปิดเผยให้ทราบเกี่ยวกับจุดแข็ง ความถนัด หรือความสามารถพิเศษ ซึ่งจะช่วยแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะและเส้นทางอาชีพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น จะช่วยให้สื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการจะช่วยให้สามารถคัดกรองคนเข้าทำงานได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงจะทำให้เข้าใจถึงความสามารถของบุคลากรที่ควรส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

 

 

สิ่งที่ทำให้ระบบการวิเคราะห์
ด้วยนวัตกรรม DGPA มีประสิทธิผล

 

 

เนื่องจากเด็กทุกๆ คนจะมีพรสวรรค์ ความถนัด ความสนใจ และความสามารถในการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวและแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการทดสอบด้วยระบบ DGPA จะเป็นการใช้วิธีการพิสูจน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องสูงกว่า 90% การวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วยระบบ DGPA ช่วยให้ค้นพบศักยภาพต้นกำเนิด จะทำให้เข้าใจบุคลิกลักษณะของบุคคล ที่เป็นปัจจัยกำหนดให้บุคคลมีการแสดงออกทางบุคลิกภาพแตกต่างกัน สไตล์การเรียนรู้ตามความถนัดของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ตามธรรมชาติของบุคคล รูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 3 สไตล์ถูกระบุอยู่ในผล DGPA ได้แก่ การเรียนรู้จากการมอง (A visual learner) การเรียนรู้จากการฟัง (An auditory learner) และการเรียนรู้จากการทำ (A kinesthetic learner)

 

 

● เด็กที่มีรูปแบบการเรียนรู้ในแบบการมอง จะชอบที่จะเรียนโดยผ่านรูปภาพกราฟฟิค หรืออุปกรณ์ช่วยสอนที่เป็นรูปภาพ การอ่าน และการสำรวจ

● เด็กที่มีรูปแบบในการเรียนรู้ในแบบการฟัง จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการฟัง การพูดและการซักถาม

● เด็กที่มีรูปแบบการเรียนรู้ในแบบการทำ จะเรียนรู้การเรียนรู้ผ่านการสัมผัสและเคลื่อนไหวของร่างกาย และจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามกิจกรรมต่างๆ

 

 

อัจฉริยภาพ 8 ด้าน ทฤษฎีพหุปัญญาหรือพหุปัญญา 8 ประการ (Theory of Multiple Intelligences) ถูกคิดค้นขึ้นในปี คศ. 1983 โดยนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ศาสตราจารย์ ดร.โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Dr. Howard Gardner) ทฤษฎีนี้ชี้ชัดให้เห็นถึงความฉลาด และแจกแจงวิธีวัดความฉลาดว่าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ทฤษฎีของ ดร.โฮวาร์ด อธิบายว่า ความฉลาด หรือสติปัญญาของมนุษย์ ที่เราเรียกว่า “ไอคิว” (IQ - Intelligence quotient) นั้นไม่เพียงพอที่จะชี้นำไปสู่การแสดงความสามารถของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในด้านต่างๆที่แฝงอยู่ภายใน ซึ่งแต่ละบุคคลล้วนมีความสามารถทั้ง 8 ด้านอยู่ในตัว และเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้

 

 

อัจฉริยภาพทั้ง 8 ประการ ประกอบด้วย

 

1. ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น
(Interpersonal Intelligence)

2. ความสามารถด้านการเข้าใจตนเองและปฏิสัมพันธ์ต่อตนเอง
(Intrapersonal Intelligence)

3. ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
(Logical-Mathematical Intelligence)

4. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ
(Visual-Spatial Intelligence)

5. ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
(Bodily-Kinesthetic Intelligence)

6. ความสามารถด้านานถ้อยคำและภาษา
(Linguistic Intelligence)

7. ความสามารถด้านการเข้าใจธรรมชาติ
(Naturalist Intelligence)

8. ความสามารถด้านด้านดนตรี
(Musical Intelligence)

client

จัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ

เป็นหลักสูตรพิเศษระยะสั้นสำหรับพัฒนาบุคลิกภาพ (Year12 & Year 13) ฝึกทักษะต่างๆสำหรับเป็นพื้นฐานวิชาชีพในอนาคต
client

คอร์สภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

เพื่อหาประสบการณ์การเรียนกับนักเรียนนิวซีแลนด์การใช้ชีวิตในแดนกีวีและการทัศนศึกษาระหว่างปิดการเรียน
client

VIP บริการเสริมพิเศษ

ความดูแลเป็นพิเศษด้วยอัตราที่ย่อมเยาว์ดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนทันทีที่มีปัญหา

Contact

Let's talk

Grow NZ is open for visitors By Appointment : Call 02-101-0476

Send Message

www.grownz.com ©2017